povídání nejen o lyžování
Lyžování

Nová pravidla pro lyžování v Itálii

Monte Elmo - Tre Cime

Nedávno jsme informovali o nových pravidlech pro lyžování v Itálii. Zde přinášíme upřesnění těchto pravidel.

Obecně se týkají třech oblastí:

  • pojištění odpovědnosti pro každého lyžaře
  • alkohol na sjezdovách
  • povinné nošení přilby při lyžování

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI LYŽAŘŮ V ITÁLII

Podle nově platných předpisů musí mít lyžaři využívající italské sjezdovky od 1. ledna 2022 platné pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu způsobenou třetím osobám nebo majetku (RCT).
Lyžařské areály musí uživatelům při zakoupení skipasu poskytnout možnost zakoupení pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené na osobách nebo věcech. Kdo již vlastní pojištění nemá, může si ho tedy sjednat společně s nákupem skipasu.

U koho bude po 1. lednu 2022 při kontrole zjištěno, že nemá sjednané pojištění RCT, bude muset odevzdat skipas a uhradit správní pokutu ve výši od 100 do 150 Eur.

Není stanoven žádný minimální pojistný limit a není ani stanovena povinnost prokazovat se dokladem o pojištění – platí presumpce, že nákupem skipasu každý “prohlašuje”, že pojištěn je.

Na trhu je velké množství typů pojistek (např. i jako součást  platebních karet), ne všechny však zahrnují i pojištění odpovědnosti. Doporučujeme si před odjezdem na lyžařskou dovolenou v Itálii zkontrolovat, zda každý takové pojištění má. Případně všem rádi takové pojištění nabídneme.

ALKOHOL NA SVAHU

V praxi bude test na alkohol probíhat jako u řidičů automobilů, vzhledem k tomu, že článek 31 vyhlášky konkrétně odkazuje na zákon o silničním provozu:

1. Je zakázáno lyžovat v opilosti v důsledku požití alkoholických nápojů a toxikologických látek.
2. Zjišťovací orgány mohou podrobit lyžaře neinvazivním testům prostřednictvím přenosných zařízení.
3. Pokud vyhodnocení testů přinesla pozitivní výsledek nebo pokud je z jiného důvodu důvod se domnívat, že lyžař je ve stavu psychofyzické změny způsobené vlivem alkoholu nebo drog, zjišťující orgány mají právo doprovodit osobu na nejbližší úřad nebo velitelství.

Kdo může provést zkoušku na alkohol na sjezdovce:
státní policie, karabiniéři, finanční policie a také místní policejní sbor při výkonu služby v lyžařských střediscích 

Následky pozitivního testu na alkohol na sjezdovkách:
každému, kdo by byl na sjezdovkách shledán ve stavu opilosti nebo toxikologické psychofyzické změny, hrozí sankce od pokuty až po zatčení v závislosti na závažnosti.

1. hladina vyšší než 0,5 g/l a nižší než 0,8 g/l:
pokuta až 2 125 EUR; 

2. hladina vyšší než 0,8 g/l a nižší než 1,5 g/l:
pokuta až 3 200 EUR;
zatčení až 6 měsíců;

3. hladina vyšší než 1,5 g/l:
pokuta až 6 000 EUR;
zatčení od 6 měsíců do 1 roku; 

POVINNOST HELEM AŽ DO 18 LET

Legislativní vyhláška č. 40 ze dne 28. února 2021 nařizuje některé další novinky v oblasti bezpečnosti zimních sportů včetně povinnosti nosit přilbu do 18 let, namísto dosavadních 14 let.

Pozor – vztahuje se to i na sáňkování!

Čl. 17 odst. 1 uvádí:

Při provozování alpského lyžování, snowboardingu, telemarkingu a sáňkování jsou osoby mladší osmnácti let povinny nosit ochrannou přilbu.

Je důležité, aby přilba vyhovovala technickým požadavkům obsaženým v normě UNI EN 1077: 2008 a měla označení CE. Norma UNI EN 1077: 2008 zahrnuje dvě různé třídy ochrany: třídu A a třídu B. Přilby třídy A jsou vhodnější pro ty, kteří provozují sport na závodní úrovni, zatímco přilby třídy B jsou navrženy pro ty, kteří provozují zimní sporty v menším rozsahu, méně náročným způsobem a s menší frekvencí.
Osoba odpovědná za porušení těchto ustanovení podléhá správní sankci od 100 do 150 Eur.