povídání nejen o lyžování
Lyžování

Nová lyžařská pravidla v Itálii

Nová pravidla pro lyžaře v Itálii

Doufáme, že se lyžařská sezona rozjede dle plánu. Dnes v Livignu začíná odpočítávání – již za 10 dní se lyžařské středisko oficiálně otevře.

A jaké změny nás, milovníky zimních sportů, čekají?

Od 1. ledna 2022 začínají v Itálii platit dvě nová pravidla pro pohyb na sjezdovkách. Obě mají za cíl snížit počet úrazů a nehod, případně zajistit, aby následky nehod byly co nejmenší.

Povinné pojištění odpovědnosti

Vyhláška č. 40 ze dne 28. února 2021, týkající se bezpečnostních opatření při zimních sportech, v článku 30 zavedla s platností od 1. ledna 2022 povinnost pro všechny lyžaře mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Aby nás někdo nechytal za slovo, tak se to netýká pouze lyžařů, ale pochopitelně všech, kteří se pohybují na sjezdovkách.

Přesně je to stanoveno takto: “lyžař, který využívá alpské lyžařské svahy, musí mít platné pojištění, které kryje jeho občanskoprávní odpovědnost za škody nebo zranění způsobené třetím osobám. Provozovatel vybavených lyžařských areálů, s výjimkou těch vyhrazených pro běžecké lyžování, je povinen ověřit při zakoupení lístku (skipasu), zda lyžař má pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou na lidech nebo věcech“.

Pokuta pro toho, kdo povinnost nedodrží, bude od 100 do 150 EUR a odebrání skipasu.

Zákaz lyžování pod vlivem alkoholu či drog

Legislativní vyhláška č. 40 z 28. února 2021 zavádí od 1. ledna 2022 test na alkohol na italských sjezdovkách. Článek 31 legislativního nařízení stručně přirovnává ustanovení k testování na alkohol u řidičů motorových vozidel.
Alkoholické a toxikologické kontroly na sjezdovkách může provádět policie, karabiniéři, finanční policie a i místní policie při výkonu dozorové a záchranné služby v lyžařských střediscích.

Je zakázáno lyžovat v opilosti a po použití toxikologických látek.

Práva a povinnosti jsou stejné jako u řízení na silnici, jelikož vyhláška je navázána na silniční zákon. Z toho také plynou možnosti kontrolních orgánů a taktéž i výše pokut a trestů.

Pozor zejména na skutečnost, že v případě pozitivního testu na alkohol či drogy je vždy za viníka případné nehody považován ten, který požil alkohol či vzal drogy.