povídání nejen o lyžování

ekologie – udržitelný rozvoj – ochrana přírody

slova, která zná dnes každý. Ne každý dle nich však žije.

My se však snažíme, abychom naší činností, činností cestovní kanceláře, co nejméně přírodě škodili.

Jsme rádi venku, jsme rádi v přírodě. A vy jistě také. Proto s námi jezdíte lyžovat, proto s námi jezdíte hrát volejbal. Že je to do Itálie? To přeci nevadí. Příroda jako příroda.

V roce 2012 se nám naskytla možnost koupit les. Nikdy jsme se o toto téma nezajímali, ale přišlo nám, že vlastnit les nemusí být špatné. Koupili jsme les, který byl vykácen. Po tzv. kalamitní těžbě. V našem lese rostou krom pařezů ještě ostružiny a pak strašně moc jiných různých rostlin, ale stromy to rozhodně nejsou.

Takže jsme se rozhodli, že les zalesníme. S Vaší pomocí.

Za každého klienta vysadíme strom.

Jednodušeji se to řekne, než udělá.

Nemůžeme zalesňovat postupně, musíme dodržet předepsanou skladbu stromů.

Ale sázíme. Zalesňujeme.

Chráníme přírodu

a vracíme přírodě alespoň částečně to, co nám příroda dala.

Vždy jsme se snažili chovat ekologicky, k přírodě šetrně. Ale teprve s naší aktivitou, sázením lesa, jsme začali o věci přemýšlet jinak.Teprve až když vidíme, jak je to složité a hlavně strašně dlouhodobé, tak si uvědomujeme, jak a co jsme přírodě dlužni.

Bude trvat desítky let, než tímto způsobem vrátíme přírodě to, kolik papíru ročně spotřebujeme. A to my jsme ti, kteří netisknou. Tiskneme jenom to co po nás zákon vyžaduje. Vše ukládáme a archivujeme pouze v elektronické podobě.

Za každého klienta jeden strom. Ročně s námi cestuje na lyže či k moři okolo 4 až 5 tisíc klientů. Na jeden hektar patří 4 tisíce smrků či 9 tisíc borovic.

Náš obří les má asi 3 ha. Takže za nějaké tři či čtyři roky bude náš les plně osázen.

Možná se pak podíváme i po jiném lese a budeme v tom pokračovat.