povídání nejen o lyžování
Lyžování

Lyžování v Rakousku

Lyžování v Rakousku

Od 8.1.21 se v Rakousku mění podmínky pro život i turistiku. Nás nejvíce zajímá, jak se to dotkne lyžování v Rakousku.

Zde je vyjádření od Rakouské národní turistické centrály:

Rakousko je jednou z mnoha evropských zemí, kde v současnosti roste počet případů. Od pondělí 8. listopadu zde platí nová bezpečnostní opatření.

Pravidlo 2-G (getestet, genesen) ekvivalent k českému pravidlu 2-O tedy “očkován a onemocnění prodělal”:

Rakouská spolková vláda již před několika týdny zavedla několikastupňový plán. Nyní byla v rychlém sledu vydána další opatření. Konkrétně: Od pondělí 8. listopadu bude v gastronomii, hotelích, nočních podnicích, kulturních, rekreačních a sportovních zařízeních, adventních trzích a na lanovkách platit pravidlo 2-G (tedy 2-O “očkován, onemocnění prodělal”). Tato důsledná pravidla jsou nezbytná jako opatření k omezení počtu infekcí. Zároveň přispějí k tomu, aby se v Rakousku mohla provozovat zimní turistika. Z průzkumu, který v září provedla společnost Österreich Werbung, navíc vyplynulo, že míra proočkovanosti mezi zájemci o zimní dovolenou v Rakousku se pohybuje kolem 80 % nebo více. (Údaje z průzkumu v Rakousku, Německu, Nizozemsku, Polsku, České republice, Švýcarsku a Velké Británii).

Rakousko již v létě dokázalo, že zodpovědný cestovní ruch je možný i během pandemie. Rakousko jako zodpovědná hostitelská země nyní také přijímá veškerá nezbytná opatření na ochranu svých hostů a hostitelů v zimě. “S přísnými a jasnými předpisy vstupujeme do zimní sezóny s velkou odpovědností. Odvětví cestovního ruchu je na realizaci velmi dobře připraveno. Jedno je jasné: ti, kteří jsou očkováni, nebudou nadále pociťovat téměř žádná omezení. To samozřejmě platí i pro cestovní ruch a naše zimní hosty ze zahraničí,” říká Lisa Weddig, výkonná ředitelka Rakouské národní turistické centrály.

V pondělí 8. listopadu 2021 proto vstoupí v platnost následující nařízení:
• Od pondělí platí pravidlo 2-G na těchto místech:
– Ubytovací zařízení
– Stravovací zařízení (i adventní trhy)
– Volnočasová a sportovní zařízení
– Kulturní zařízení
– Lanovky
– Služby související s tělem (např. kadeřnictví).
– Na akcích s 25 a více osobami
• Testy jakéhokoli druhu (PCR i antigenní testy) již obecně nejsou jako důkaz vstupu povoleny.
• Na důkaz 2-G se vztahuje čtyřtýdenní přechodné období. V tomto období se za doklad o vstupu považuje první očkování v kombinaci s PCR testem – v přechodném období tedy ještě není vyžadováno plné očkování.
• V obchodech, muzeích a knihovnách je nošení masky FFP-2 povinné.
• Platnost očkovacích průkazů se zkracuje na devět měsíců po úplném očkování (dříve 12 měsíců). Poté je pro vydání platného osvědčení nutná další dávka (obvykle třetí). Platí třítýdenní přechodné období.
• V současné době jsou děti do dvanácti let věku osvobozeny od povinnosti předložit doklad o vstupu. Toto nařízení se použije i v budoucnu. Pro nezletilé od dvanácti let se pracuje na praktické úpravě.